Tjenerskifte i klokketårnet

Etter 18 år som kirketjener ble Olav Lysgård takket av for lang og tro tjeneste etter gudstjenesten søndag.Det vanket gaver og vel fortjente takkens ord fra de kirkelige råd og Olavs samarbeidspartnere gjennom disse årene. Odd Myrtrøen har overtatt jobben fra 1. januar, og på bildet ser vi den gamle og den nye kirketjeneren på plass i klokketårnet for en rask gjennomgang av rutinene for godt innarbeidet kirkeklokkeklang i bygden.