Idrettsglede i Samfunnshuset

Turngruppa i IL Nansen jobber målrettet med barn og ungdom – og har gjort det i 10 år.