Støttebrevaksjon til inntekt for Samfunnshuset

Dalsbygda Samfunnshus sliter med økonomien, og styret har oppfordret fire familier til å organisere og gjennomføre en støttebrevaksjon til inntekt for bygdas storstue. Leif Viktor Haugseggen opplyser på vegne av komiteen at støttebrevene koster 100 kroner. – Ta godt imot selgerne når de knakker på døra. I slutten av november vil vi trekke en del gevinster basert på numrene på støttebrevene. Vi tar kontakt med vinnerne. Gevinstlista blir offentliggjort i begynnelsen av november med oppslag på butikken, plakattavla og på dalsbygda.no. Jo flere støttebrev, jo større er sjansen til å vinne, oppfordrer Leif Viktor som håper at aksjonen resulterer i minimum 30.000 kroner til Samfunnshuset. Salget vil foregå i oktober og november.

Barnehagen har flyttet, og dermed har Dalsbygda Samfunnshus mistet en viktig inntektskilde. Nå skal det selges støttebrev til inntekt for Dalsbygdas storstue. Foto: A. Nyaas