Stor pågang for å leie Kølbua

Mange ønsker å leie Kølbua i forbindelse med konfirmasjoner. Fra og med neste års konfirmasjon (våren 2011) må interesserte som ønsker å leie lokalene, melde seg interessert innen utgangen av september i år. Trekking av hvem som får disponere Kølbua, blir foretatt 1. oktober, slik at de som må finne et annet lokale, får god tid til å ordne dette. Det opplyser Harald Eilif Østgårdsgjelten, leder i Dalsbygda Næring og Utvikling (DNU).