Sommeråpent på Utistuvollen seterkafé

Vertskapet ønsker velkommen til seters.
Fra venstre: Eline Grue, dreng Rolf Egil Krog, Kjellrun Mylius, Randi Brænd og Erle Sofie Ryen.

Seterkaféen på Utistuvollen i Vangrøftdalen åpnet 3.juli. Den idylliske setervollen vil være åpen hver lørdag og søndag fra kl. 12.00 til 18.00 frem til og med 14.august. Vertskapet frister med kaffe og setermat i fredet setertun. Følg «vaffelskiltene», disse vil lede deg til riktig sted. Husk også kulturkveld torsdag 21.juli kl. 20.00. Inngang kr 150,-.
Det er Fjellfølge som står for kafédrifta og de kan nås på telefon 48 10 86 93.

Vaffelskilt 2