Samlet inn 43.000 kr til Samfunnshuset

Støttebrevaksjonen til inntekt for Samfunnshuset resulterte i hele 43.000 kroner. Her er dagens gladmelding fra Leif Viktor Haugseggen i aksjonsgruppa.

– Aksjonen ble avsluttet 24. nov. med loddtrekning på 30 gevinster. Alle gevinstene blir kjørt ut til de heldige vinnern før jul. Vi hadde satt oss som mål om kanskje å få inn 30.000 kr. Men givergleden var nok større enn som så. I tillegg til at folk har kjøpt mye støttebrev, har de også kommet med gevinster til aksjonen. Vi takker dere alle for det flotte resultatet vi fikk! Resultatet ble litt over 43.000 kr. For de som ikke fikk kjøpt brev eller vil gi en slant til, er det mulighet for det. Penger kan settes inn på kontonr. 18885.22.01505. Men husk, før på navnet på giver og merk innbetalingen med «Støttebrevaksjon».

Dalsbygdingene støtter opp om Samfunnshuset. Det viser støttebrevaksjonen, som resulterte i 43.000 kroner. Arkivfoto: Arne Nyaas