Råbukkjakta er i gang

Jakta på råbukk startet torsdag 10.august. Artikkelforfatteren ble med Andreas G. og Ulf Tuveng på jakttur ettermiddagen på åpningsdagen. Vi slo oss ned i et jakttårn og Ulf satte seg klar med børsa, mens sønnen Andreas satte seg til å lokke med rådyrlokken sin. Andreas lokket noen sekunder før han tok fløyta fra munnen og speidet etter dyr. Det gikk ikke mer enn knappe to minutter før en fin råbukk kom inn fra høyre og stilte seg med bredsida til på ei åpen myr utafor oss. Råbukken datt og dermed var ei lynkjapp jakt over.

Andreas G. Tuveng får verdifull øving i behandling av slakt.
Foto: Obr