Kontakt oss på olabryn@online.no

Jakobsåsen Hyttegrend

Praktfull beliggenhet

Project Description

Jakobsåsen Hyttegrend ligger fint til i sydhellinga mellom Nansenhytta og den gamle ferdselsåra til Setersjøen på oversiden av veien til Nansenhytta.

Området er regulert til 16 store hyttetomter, alle godt over 2 mål store, og hyttefeltet er tenkt planlagt for å oppfylle alle dagens krav til infrastruktur som vei, vann, avløp og strøm. Vi arbeider nå for å få utvidet hyttefeltet til 26 tomter.

Østgård – Nordgård Utbygging AS er etablert og skal stå for den videre planlegging og utbygging av hyttefeltet.

Les mer

Related Projects

Back to Top