Kontakt oss på olabryn@online.no

Om oss

Om Dalsbygda og mer

Dalsbygda ligger i Os kommune som har i overkant av 2000 innbyggere. Nærmeste større tettsted er Røros (22 km) og Tynset (44 km). Dalsbygda har store utmarksressurser. Det drives aktiv setring i området, både i Kjurrudalen, Vangrøftdalen, på Nordervollen og ved Sætersjøen. I tillegg har bygda rike viltområder og flotte elver og sjøer med fin fjellørret. Best kjent er kanskje villreinstammen i Forollhogna-traktene. Dette området er nå vernet til nasjonalpark med tilstøtende landskapsvernområder.

Tjenesteytende virksomhet til beste for Dalsbygda. Vi jobber blant annet med prosjekter innen bygdeutvikling, arrangement og kulturtiltak, reiseliv og litt utleievirksomhet, informasjonsvirksomhet, bygdakontor med servicefunksjoner i Meierigarden og dugnadstiltaket Kølbua Kafé.

 • Tone Holte – Styreleder – 975 20 154 –  toneholte@hotmail.com
 • Rune Gjelten – Økonomiansvarlig – 958 10 311
 • Per Erik Husøy – Økonomiansvarlig Stiftelsen – 915 80 177
 • Jan Helge Berg Stenvoll – Styremedlem – 917 02 910 –
 • Martin Hammenga – Styremedlem – 954 25 705 –
 • Per Kristian Westvold – Styremedlem – 970 61 885

Mer hos brreg.no

Stiftelsen Meierigarden Bygdasenter er eneeier av aksjene i DNU AS. Stiftelsen eier Meierigarden med alle dets lokaliteter.

Mer hos brreg.no

 • Dalsbygda Næring og Utvikling AS
 • FIAS AS
 • Daltinn
 • Nordavær
 • Dalsbygda Bygg & Laft AS
 • Solariumet
 • Dalsbygda Bygdekvinnelag
 • Terminal Frost
 • Dalsbygda Fotoklubb
 • Marianne Myrtrøen – 932 36 434
 • Kjellrun Mylius – 413 38 136 – mylius@roros.net
 • Nina Mathisen – 414 43 222

Kontakt oss

Meierigarden
2552 Dalsbygda, Norge
(+47) 975 20 154

Vil du leie Kølbua Kafè?

Ring Tone Holte på telefon 975 20 154
Tone organiserer all utleie for DNU.

fjellfolge.no

Back to Top