Lag og foreninger


Bondelaget

”Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke yte økonomisk støtte eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier

Leder: Erne Nyaas
91352128

Dalsbygda Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.
Les mer om Norges bygdekvinnelag her
Klikk her for kontakt informasjon

Dalsbygda Næring og utvikling

Kølbua og de andre fasilitetene i Meierigarden driftes av Dalsbygda Næring og Utvikling AS. For spørsmål ta gjerne kontakt med styreleder

Leder: Tone Holte - 975 20 154

Dalsbygda Skytterlag

Fjellfølget

Utistuvollen Seterkafe

Friluftsservering i fredet setertun fra 1800-tallet. Det er ikke dyr på setra vår, men kyr og sauer beiter i liene omkring, og av og til tar de turen til oss for å hilse på! Vi har utendørsservering, så ta med klær etter vær. Utistuvollen ligger i Vangrøftdalen – Kjurrudalen Landskapsvernområde, som også er Hedmark fylkes Utvalgte Kulturlandskap i jordbruket. Området inngår i Circumferensen som betegner omlandet rundt verdensarvstedet Røros.

Se mer på www.fjellfolge.no

IL Nansen Skigruppe

Her lages det verdensmestere på løpende bånd både på langrenn og i kombinert🥇
Skigruppa er ansvarlig for både langrenn og hopp i klubben.

Leder: Håvard Østgård - 992 96 953
www.ilnansen.no
Facebook

IL Nansen Trimgruppe

Vi sørger for organisert trim gjennom hele året, samt drift av trimrommet i samfunnshuset. Bli medlem i hovedlaget for rimeligere tilgang til trimrommet.

Leder: Trine Berg Lingsell - 951 72 856

www.ilnansen.no
Følg oss på Facebook

Nordavær

Nordavær er klubbavisa for IL Nansen - men også bygdeblad for Dalsbygda - og er inne i sin 40. årgang (i 2020). Bladet gis ut fire ganger i året: Vinter, vår/sommer, høst og julenummeret.

Ønsker du å abonnere, eller har godt stoff som du ønsker å ha med? Redaksjonen nås på nordapost@dalsbygda.no

Kontakt: Toini Brynhildsvoll - 926 46 200
Følg oss på Facebook

Nyaas.fjellfolk.no

Arne Nyaas er en ivrig fotograf som er ute med kamera hver eneste dag, året rundt. Her finner du bilder i fra Dalsbygda helt tilbake til 2002.

Besøk nettsiden til Arne Nyaas her.

Bonde og Småbrukarlag

Vi er en faglig og
næringspolitisk organisasjon, som arbeider for å
fremme jordbruksbefolkningas kulturelle, sosiale,
faglige og økonomiske interesser. Vi er partipolitisk
uavhengige

Leder: Tore Grue
97776890
toregrue70@gmail.com

Dalsbygda Jaktlag

Se deres egen side for mer info
www.dalsbygdajaktlag.no

Dalsbygda Samfunnshus

Vi har store og små møterom og rom som passer for store og små selskaper. Ta kontakt med styreleder for utleie.

Styreleder: Toini B. Brynhildsvoll - 926 46 200
Følg oss på facebook

Dalsbygda Ungdomslag

Vi er en engasjert gjeng med ca. 30 medlemmer. Vi gjennomfører flere arrangement ila. året for bygdas ungdommer. Et av høydepunktene våres er sommer- og julerevy.
Leder: Emil Berg Lystad - 948 97 214
Følg oss på facebook

IL Nansen

Idrettslaget Nansen ble stiftet i 1898, og har ei lang og stolt historie.

I dag har vi aktive grupper innen ski (hopp og langrenn), turn, orientering - samt fotball og håndball gjennom samarbeidsordningen Os/Nansen.

www.ilnansen.no
Oversikt over styremedlem
Facebook

IL Nansen O-gruppe

Vi sørger for organisert tilbud innen orientering, samt fritidstilbud gjennom turorientering, barneorientering og skijægern'n

Kontakt: Anja Øren Ryen - 971 21 134
www.ilnansen.no
Følg oss på Facebook

Nansenhytta

På toppen av Åsenkollen finner du Nansenhytta eller Skihytta(litt etter hvem du spør🤪). Her er det åpen kafe i vintersesongen og ved høytider. Hytta blir også brukt til garderobe ifm. hopprenn.

Leder: Elin P. Rønningen - 

www.ilnansen.no
Facebook

Vangrøfta sti-og løypelag

Sti- og løypelaget ble etablert i 2017 for å videreføre jobben som er gjort med å utbedre, oppgradere og preparere turløypenettet i Vangrøftgrenda. I dag kan løypelaget skimte med flotte skiløyper i Nørdervollia og Gruvåsen.

Følg oss på facebook

OS/Nansen Fotballgruppe

Samarbeid mellom Dalsbygda og Os. Trening og kamper gjennomføres på Sundmoen og på Nansen stadion(naturgress) i Dalsbygda.

Se klubbinformasjon her