Kirkeklokker Dalsbygda kirke

Kirkeklokkene i Dalsbygda Kirke. Opptak fra påskeaften 2005.

 • Sogneprest: Berit Helgestad
 • Kirketjener: Odd Myrtrøen

Dalsbygda Menighetsråd

 • Arne Grue
 • Ida O. Johnsen
 • Tone Nyaas
 • Helge Grue

Vararepresentanter

 • Ingeborg Breen
 • Hildegunn P. Stenseth
 • Per Engebakken
 • Astrid Sæther Tømmerhol
 • Knut Ole Brynhildsvoll