KARTLEGGING AV INTERESSE FOR HØYHASTIGHETSBREDBÅND I OS KOMMUNE

Os kommune ønsker å kartlegge interessen for høyhastighetsbredbånd i områdene Dalsbygda, Tufsingdalen, Narjordet og Narbuvoll.

Kommunene har ikke ansvar for framføring av infrastruktur for bredbånd, men vi vet at deler av kommunen har dårlig eller manglende bredbåndsdekning. For å bidra til å bedre situasjonen, vil kommunen kunne søke tilskudd hos NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og Hedmark fylkeskommune for å få etablert bredbånd i enkelte områder.

Leverandørene har sine interesseregistreringer på nett, men kommunen ser at det er behov for å lage en egen, slik at det kan lages en database med det totale behovet for høyhastighetsbredbånd i kommunen. Kommunens rolle vil være å søke NKOM om økonomiske midler i form av tilskudd, slik at leverandørene kan bli interessert i å framføre bredbånd i enkelte spredt bebygde deler av kommunen. I tillegg vil også Os kommune kunne bidra med midler inn i eventuelle prosjekter.

Vi ber om at det blir levert ETT skjema fra hver husstand, og at alle adresser som registreres skal være i Os kommune.

Vi ønsker at flest mulig svarer på og sender inn dette skjemaet, det gir oss et bedre grunnlag for vårt videre arbeid. Søknadsområder for 2018 blir plukket ut blant annet med bakgrunn i hvor stor interesse og hvor mange tilbakemeldinger vi får fra hvert enkelt område.

Vi gjør oppmerksom på at epostadresse og telefonnummer utelukkende vil bli brukt i forbindelse med denne kartleggingen. Kontaktopplysningene legges inn i databasen for å gjøre undersøkelsen pålitelig.

(teksten er hentet fra Os kommunes hjemmeside)

 

Dalsbygda.no henstiller flest mulig til å gjennomføre undersøkelsen.

Gå inn på denne lenken og følg instruksjonene for å delta.