Julemesse

Samfunnshuset vårt er en viktig møteplass, og blir brukt i mange sammenhenger. For at samfunnshuset fortsatt skal bli brukt må det vedlikeholdes og fornyes. Det er imidlertid ei utfordring å ha økonomi til dette.
Samfunnshuset har det siste året gjennomgått store forandringer, fornyelse og utbedringer. Dette arbeidet vil fortsette, og til det trengs penger.

Det inviteres derfor til Julemesse i Dalsbygda samfunnshus søndag 4. desember 2016. Dørene åpner klokka 11.00. Kjinnbøtte-lotteri og kaffesalg starter så snart messa er åpnet.
Nytt av året er salg av lunsj og middag. Fra klokka 12.00 skal det være klart.
Det blir lotteritrekning fra cirka klokka 12.30 og annonsering av vinnere cirka klokka 13.30.

Dalsbygda skole stiller med sjøllaget julesløyd. I tillegg kan du få kjøpt dialektkoppen fra Dalsbygda, fotojulekort med bilder tatt av Arne Nyaas – alt dette selges til inntekt for samfunnshuset.
På stands kan du få kjøpt honning, julenek, kort og esker, bøker, egg og skinnfeller og kanskje enda mer!

Julemessekomitéen ønsker via utsendt flyveblad å ønske;
Velkommen til en hyggelig dag med mulighet for mange gode kjøp.