Drift av Kølbua Kafe sommeren 2018

Kølbua trenger noen til å drive kafèen kommende sommer.
Mer informasjon fås ved henvendelse til Fjellfølge ved:
Kjellrun Mylius, tlf 413 38136
Randi Brænd, tlf 924 28141