Johan Mylius Kroken – Budørlivet 2021

Mange gode minner med seterdrift frå barnsår av  har gjort at eg i fleire år har tenkt at det hadde vore moro å prøve meg som budør. Difor

Read More

Jarl Sander Nyaas Grue

Jarl Sander Nyaas Grue er oppvokst på Gruva i Dalsbygda. Jarl har drevet med idrett helt siden skolealder, hvor interessen for idrett begynte. Her herje han ute i

Read More