Ingeborg Østgård(19) bytter klubb fra FIK Ren-Eng til IK Tjalve, men benytter seg av en returordning for å opprettholde båndene til moderklubben.
Les mer på retten.no
(for + abonnenter)