Dalsbygda bondelag i samarbeid med Dalsbygda Bygdekvinnelag , arrangerer motorsag-kurs den 21. februar(teori) i Dalsbygda Samfunnshus kl.19.30. og den 26-27. februar(praksis).
Instruktør er Per Tore Midtskogen fra Aktiv skogbruk.

Påmelding sendes til Egil Ryen.