Skogbruksleder Tommy Vestøl fra Os kommune orienterer om muligheter for å kunne utnytte skogressurser gjennom et aktivt skogbruk.

Dalsbygda samfunnshus den 24. februar kl. 19.30
Enkel servering☕

Vel møtt🤗