Med midler fra «Den kulturelle skolesekken» drar skolen i Dalsbygda på tur til Hjerkinn og «Norsk Villreinsenter». 


NATURVEILEDNING

Naturveilederne på Hjerkinn har som mål å gi økt kunnskap om villreinen spesielt og høyfjellet generelt. Naturveiledningen er basert på aktiv formidling og deltakernes erfaringer og kunnskap. Gjennom dette ønsker vi at våre besøkende skal få økt kunnskap, forståelse og respekt for høyfjellet og artene som lever der.

Naturveilederne reiser rundt og deltar i undervisningen på de enkelte skolene, ut fra et nærmere bestemt tema eller opplegg. Vi tar også i mot grupper på Hjerkinn.

Naturveilederne ønsker å være med grupper med elever/studenter ut i naturen, for å bidra i formidlingen og opplevelsen av fjellet. Gjennom formidling, diskusjoner og refleksjoner får den enkelte en mulighet til sterkere tilknytning og forståelse for elementene i naturen.

Les mer om Villreinsenteret

I 2020 besøkte Villreinsenteret Dalsbygda skole til stor begeistring