Julemesse

Samfunnshuset vårt er en viktig møteplass, og blir brukt i mange sammenhenger. For at samfunnshuset fortsatt skal bli brukt må det vedlikeholdes og fornyes. Det er imidlertid ei utfordring å ha økonomi til dette. Samfunnshuset har det siste året gjennomgått store forandringer, fornyelse og utbedringer. Dette arbeidet vil fortsette, og… read more →