Tjenerskifte i klokketårnet

Etter 18 år som kirketjener ble Olav Lysgård takket av for lang og tro tjeneste etter gudstjenesten søndag.