Kontakt oss på dnu@dalsbygda.no

Om oss

Om Dalsbygda og mer

Dalsbygda ligger i Os kommune som har i overkant av 2000 innbyggere. Nærmeste større tettsted er Røros (22 km) og Tynset (44 km). Dalsbygda har store utmarksressurser. Det drives aktiv setring i området, både i Kjurrudalen, Vangrøftdalen, på Nordervollen og ved Sætersjøen. I tillegg har bygda rike viltområder og flotte elver og sjøer med fin fjellørret. Best kjent er kanskje villreinstammen i Forollhogna-traktene. Dette området er nå vernet til nasjonalpark med tilstøtende landskapsvernområder.

Tjenesteytende virksomhet til beste for Dalsbygda. Vi jobber blant annet med prosjekter innen bygdeutvikling, arrangement og kulturtiltak, reiseliv og litt utleievirksomhet, informasjonsvirksomhet, bygdakontor med servicefunksjoner i Meierigarden og dugnadstiltaket Kølbua Kafé.

 • Bjørn Grue – Styreleder – 957 66 815 – bjgrue@gmail.com
 • Rune Gjelten – Økonomiansvarlig – 958 10 311
 • Ulf Tuveng – Nestleder – 915 34 350
 • Kjellrun Mylius – Sekretær – 413 38 136 – mylius@roros.net
 • Lars Oddvar Ryen – Styremedlem – 950 55 711 – ryenlarsoddvar@gmail.com
 • Tore Grue – Vara – 977 76 890
 • Birgit Nygård – Vara – 452 35 130

Mer hos brreg.no

Stiftelsen Meierigarden Bygdasenter er eneeier av aksjene i DNU AS. Stiftelsen eier Meierigarden med alle dets lokaliteter.

 • Erna Nyaas, leder
 • Britt Marit Gjerstad, styremedlem
 • Petter Hermansen, styremedlem
 • Per Kr. Westvold, styremedlem
 • Jørn G. Dalbakk, styremedlem
 • Gunhild Ryen, vara
 • Jan Roar Ytterhaug, vara

Mer hos brreg.no

 • Dalsbygda Næring og Utvikling AS
 • FIAS AS
 • Daltinn
 • Nordavær
 • Dalsbygda Bygg & Laft AS
 • Solariumet
 • Dalsbygda Bygdekvinnelag
 • Terminal Frost
 • Dalsbygda Fotoklubb
 • Marianne Myrtrøen – 932 36 434
 • Kjellrun Mylius – 413 38 136 – mylius@roros.net
 • Nina Mathisen – 414 43 222

Kontakt oss

Meierigarden
2552 Dalsbygda, Norge
(+47) 957 66 815

Vil du leie Kølbua Kafè?

Ring Fjellfølge på telefon 481 09 683
Fjellfølge organiserer all utleie for DNU.

fjellfolge.no

Back to Top